Carsten Svennson
“Selvportræt” Carsten Svennson

Carsten Svennson

Født 4. Juli 1926 i Snekkersten.

Opvokset i Snekkersten, Helsingør og København.

Uddannet typograf og har som sådan ernæret sig og sin familie. Uddannet billedhugger.

Autodidakt maler. Indgående studium af de gamle nederlanske mestres arbejdsform såsom Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Dirk Bouts, Geertgen tot sin Jans,Hugo van der Goes, Hans Memling, Hieronymus Bosch et Pieter Brueghel den Ældre, samt franske, tyske og italienske samtidige. Men også malere fra det 20. Århundrede , der er inspireret af fornævnte, f.eks. Salvador Dali, har haft stor betydning.